Upcoming Events

Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024 Nov 2024 Dec 2024
DateEventTime
01/11/23
Wednesday
Sankatahara Chaturthi 05:30 PM-07:30 PM
05/11/23
Sunday
Sri Satyanarayana Pooja (Group) 10:00 AM-12:00 PM
06/11/23
Monday
Sri Rudra Homam & Abhisegam (Group) 06:00 PM-08:00 PM
08/11/23
Wednesday
Krishna Ekadasi
10/11/23
Friday
Krishna Pradosham 05:30 PM-07:30 PM
11/11/23
Saturday
Chithirai
Sri Arupadai Murugan Abhisegam 10:00 AM-12:00 PM
Viswaroopa Anjaneyar Abhisegam , Laksharchanai Start 05:30 PM-07:30 PM
12/11/23
Sunday
Deepavali
Amavasai Kedara Gowri Pooja 03:00 PM-05:00 PM
Amavasai Kedara Gowri Pooja 06:00 PM-08:00 PM
13/11/23
Monday
Skandashashti Starts
16/11/23
Thursday
Moolam
18/11/23
Saturday
Soorasamharam
19/11/23
Sunday
Sri Gayathri Homam & Abhisegam (Group) 10:00 AM-12:00 PM
Murugan Thirukalyanam 06:00 PM-08:00 PM
20/11/23
Monday
Karthigai 1st Somavaaram 108 Sangabhisegam to Sahasramahalingeswara Swamy 05:30 PM-07:30 PM
23/11/23
Thursday
Sravanam
Sukla Ekadasi
24/11/23
Friday
Sri Lakshmi Narayana Abhisegam 09:00 AM-11:00 AM
Sukla Pradosham 05:30 PM-07:30 PM
26/11/23
Sunday
Vaikanasa Deepam 05:00 PM-07:00 PM
Pournami Sri Satyanarayana Pooja (Group) 06:00 PM-08:00 PM
Murugan Purapadu Sokapanai 08:00 PM-10:00 PM
27/11/23
Monday
Karthigai 2nd Somavaaram 108 Sangabhisegam to Sahasramahalingeswara Swamy 05:30 PM-07:30 PM
28/11/23
Tuesday
Vinayagar Kadha Starts
30/11/23
Thursday
Sankatahara Chaturthi
Sankadahara Chathurthi