Upcoming Events

Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024 Nov 2024 Dec 2024
DateEventTime
01/09/24
Sunday
Sri Satyanarayana Pooja (Group) 10:00 AM-12:00 PM
02/09/24
Monday
Amavasai
Sri Rudra Homam & Abhisegam (Group) 06:00 PM-08:00 PM
06/09/24
Friday
Chithirai
07/09/24
Saturday
Vinayaga Chadurthi
08/09/24
Sunday
Sri Arupadai Murugan Abhisegam 10:00 AM-12:00 PM
12/09/24
Thursday
Moolam / Aavani Moolam
14/09/24
Saturday
Sukla Ekadasi
Viswaroopa Anjaneyar Abhisegam 05:30 PM-07:30 PM
15/09/24
Sunday
Sravanam - Onam Festival
Sri Gayathri Homam & Abhisegam (Group) 10:00 AM-12:00 PM
Sukla Pradosham 05:30 PM-07:30 PM
17/09/24
Tuesday
Pournamai Sri Satyanarayana pooja (Group) 06:00 PM-08:00 PM
18/09/24
Wednesday
Mahalayapaksham Starts
21/09/24
Saturday
Sankatahara Chaturthi
Purattasi 108 Saneeswar Sangabhisegam, Garuda Sevai 1st sat 10:00 AM-12:00 PM
22/09/24
Sunday
Karthigai
28/09/24
Saturday
Krishna Ekadasi
Purattasi 108 Saneeswar Sangabhisegam, Garuda Sevai 2nd 10:00 AM-12:00 PM
29/09/24
Sunday
Krishna Pradosham 05:30 PM-07:30 PM